На 14.02.2019г. Кметът на община Борован инж. Десислава Тодорова присъства на Отчет- анализ за състоянието на престъпността за 2018 година на Районно управление Бяла Слатина . На срещата присъстваха още началника на Районно управление град Бяла Слатина - Красимир Йончев, директора на Областна дирекция на МВР град Враца- Янко Янколов, кмета на община Бяла Слатина - инж. Иво Цветков, заместник кмета на Община Бяла Слатина Тихомир Трифонов и господин Методи Маринов – районен прокурор на Бяла Слатина. 
Предоставена беше думата на кмета на община Борован инж. Десислава Тодорова, която сподели следното:
„Община Борован се обслужва от Полицейски участък Борован, който е към Районно управление Бяла Слатина.За 2018 година за община Борован имаме намаление на битовата престъпност със 17% , в същото време има разкриваемост на престъпленията /такава разкриваемост досега не е имало/ 64 % . Ежедневно на територията на цялата общината от РУ - Бяла Слатина се извършват специализирани полицейски операции. Няколко пъти в месеца в работата си полицейски участък Борован е посещаван от 2 екипа на жандармерия. Операциите се определят от Районно управление Бяла Слатина. В полицейски участък Борован към момента са заети 6 щатни бройки, за по ефективната работа на участъка са нужни още служители, ПУ-Борован разполага с 2 бр. моторни превозни средства, за цялата община, което е недостатъчно за качествената работа на участъка.От изложените факти до тук става ясно, че благодарение на добрата съвместна работа между общинска администрация Борован, ПУ- Борован и РУ – Бяла Слатина битовата престъпност е намаляла и разкриваемостта на престъпленията са се увеличили. Населението на територията на общината живее по спокойно , като работата на трите институции и за в бъдеще ще бъде съвместна и надяваме се с още по добри резултати.“