Документи за сваляне

Съобщение за отваряне на ценови предложения
размер: 273 KB
дата: 31.07.2017 10:30
СЪОБЩЕНИЕ ДО ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ БОРОВАН 2017” СОФИЯ С УЧАСТНИЦИ: „ТЕМПО 94” „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ” ООД ДАТА: 28.06.2017 Г.
размер: 266 KB
дата: 28.06.2017 09:52
Протокол № 1
размер: 259 KB
дата: 14.06.2017 10:17
СЪОБЩЕНИE ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ
размер: 389 KB
дата: 05.06.2017 10:11
Информация до АОП при производство п обжалване
размер: 608 KB
дата: 02.05.2017 13:45
Съобщение
размер: 331 KB
дата: 02.05.2017 13:43
Отговор на въпрос 3
размер: 713 KB
дата: 24.04.2017 09:41
Решение за удължаване на срока за получаване на оферти от АОП
размер: 1263 KB
дата: 11.04.2017 14:16
Отговор на въпрос 2
размер: 228 KB
дата: 11.04.2017 11:49
Отговор на въпрос 1
размер: 219 KB
дата: 11.04.2017 11:48
Решение за удължаване на срока за получаване на оферти
размер: 212 KB
дата: 11.04.2017 11:30
Образци на документи
размер: 378 KB
дата: 16.03.2017 15:55
Документация
размер: 519 KB
дата: 16.03.2017 15:52
Обявление
размер: 4136 KB
дата: 16.03.2017 15:49
Решение
размер: 1772 KB
дата: 16.03.2017 15:48