На 29 септември 2017 година в сградата на здравната служба в с.Борован на 1- ви етаж се проведе безплатна ПРОБА –МАНТУ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО„ТУБЕРКОЛОЗА“. Над 100 от жителите на Община Борован се възползваха от профилактичната ПРОБА – МАНТУ.