ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БОРОВАН

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА

 

ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА  „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД

Г-Н  ИВАН АНДРЕЕВ

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н АНДРЕЕВ,  

За поредна  година,  искам  да изкажа  благодарност от свое име, от името на персонала и най – вече от името на децата и младежите  лишени от родителски грижи настанени в  Центрове  за настаняване от семеен тип I  и  II намиращи се в село Борован  за предоставеното дарение в размер на 8 /осем/ тона дизелово гориво за нуждите на двата центъра  за отопление за 2018 година.

Благодарим,  че във време в което община Борован се намира в затруднено икономическо състояние Вие, за поредна година се  отзовавате на нашият апел за помощ и не оставате  безразличен към злочестата съдба на тези деца.

Благодарение на вашето  милосърдие към  децата и младежите в ЦНСТ – I и ЦНСТ – II, домът е превърнат в топло и уютно място за живеене.

За всичко направено от вас до момента  за децата  от ЦНСТ  и за  всичко онова, което предстои да направите,  изказвам  своята огромна човешка благодарност. 

 

 

С уважение :                                                                         

ИНЖ.ДЕСИСЛАВАТОДОРОВА                                                                                                               24.01.2018г.             

Кмет  Община Борован                                                                                                                         с. Борован