Данъци и такси

НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА БОРОВАН

 

 

Справка за задължения и плащания на МДТ

 

Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

/по чл. 15а от Наредба 6 на Общинския съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Борован/

Публичен регистър на разпоредителните сделки общинска собственост

 

Дължимите данъци и такси могат да бъдат платени чрез касите на Изипей в цялата страна и чужбина, и чрез Интернет /ePay.bg/.
Достатъчно е да съобщи ЕГН-то си на касата на Изипей и модулът ще покаже актуална информация за всичко дължимо към Община Борован. Плащането се извършва в реално време. Отразяването на информацията за платените суми става автоматично по партидата на данъчнозадълженото лице.