Културен календар за 2013г.

ОБЛАСТ  ВРАЦА
ОБЩИНА  БОРОВАН
Календар на културните събития през 2013 г.

Дата на провеждане

Място на провеждане

Наименование на събитието

Организатор

Лице за контакти   телефон/e-mail

06.01.2013 г.

НЧ „Васил Левски“ Нивянин

НЧ“Ц.Иванов“- Борован

165 г. от рождението на Христо Ботев

НЧ „Васил Левски“ Нивянин, НЧ“Ц.Иванов“- Борован

Нивянин –Лилия Василева,

GSM 0892016468,

Борован –Николай Александров,

GSM 0893516090

06.01.2013 г.

Борован

Йорданов ден

НЧ“Ц.Иванов“- Борован

Борован –Николай Александров,

GSM 0893516090

21.01.2013 г.

НЧ“Ц.Иванов“-Борован,

НЧ „Просвета 1919”- Малорад

Ден на родилната помощ

НЧ“Ц.Иванов“

НЧ „Просвета 1919”

Борован –Николай Александров,

GSM 0893516090,

Малорад –Цветан Велев,

GSM 088829471

14.02.2013 г.

НЧ“Ц.Иванов“-Борован

 

Трифон Зарезан

НЧ“Ц.Иванов“-Борован

Борован –Николай Александров

19.02.2013 г.

НЧ „Васил Левски“ Нивянин

НЧ“Ц.Иванов“- Борован

140 г. от гибелта на Васил Левски

НЧ „Васил Левски“ Нивянин

НЧ“Ц.Иванов“- Борован

Нивянин –Лилия Василева,

GSM 0892016468,

Борован –Николай Александров,

GSM 0893516090

20-28.02.2013 г.

НЧ“Ц.Иванов“,

НЧ „Просвета 1919”

Изложба на мартеници

НЧ“Ц.Иванов“,

НЧ „Просвета 1919”

Борован –Николай Александров,

GSM 0893516090,

Малорад –Цветан Велев,

GSM 088829471

22.02.2013 г.

НЧ „Васил Левски“ Нивянин

 

114 г. от раждането на Дечко Узунов

НЧ „Васил Левски“ Нивянин

Нивянин –Лилия Василева,

GSM 0892016468

01.03.2013 г.

НЧ“Ц.Иванов“,

НЧ „Просвета 1919”

Ден на самодееца

НЧ“Ц.Иванов“,

НЧ „Просвета 1919”

Борован –Николай Александров,

GSM 0893516090,

Малорад –Цветан Велев,

GSM 088829471

03.03.2013 г.

НЧ“Ц.Иванов“-Борован,

НЧ „Просвета 1919”-Малорад,

НЧ „Васил Левски“ Нивянин

 

Национален празник

135 г. от освобождението на България

НЧ“Ц.Иванов“,

НЧ „Просвета 1919”,

НЧ „Васил Левски“ Нивянин

 

Борован –Николай Александров,

GSM 0893516090,

Малорад –Цветан Велев,

GSM 088829471,

Нивянин –Лилия Василева,

GSM 0892016468

08.03.2013 г.

НЧ“Ц.Иванов“-Борован,

НЧ „Просвета 1919”-Малорад,

НЧ „Васил Левски“ Нивянин

Международен ден на жената

НЧ“Ц.Иванов“-Борован,

НЧ „Просвета 1919”-Малорад,

НЧ „Васил Левски“ Нивянин

Борован –Николай Александров,

GSM 0893516090,

Малорад –Цветан Велев,

GSM 088829471,

Нивянин –Лилия Василева,

GSM 0892016468

22.03.2013 г.

НЧ“Ц.Иванов“,

НЧ „Просвета 1919”,

НЧ „Васил Левски“

 

Пролетен празник

НЧ „Просвета 1919”,

НЧ „Васил Левски“ Нивянин

Малорад –Цветан Велев,

GSM 088829471,

Нивянин –Лилия Василева,

GSM 0892016468

Борован –Николай Александров,

GSM 0893516090

23.03.2013 г.

НЧ“Ц.Иванов“,

НЧ „Просвета 1919”,

НЧ „Васил Левски

Тодоров ден

НЧ“Ц.Иванов“- Борован,

НЧ „Просвета 1919”- Малорад,

НЧ „Васил Левски- Нивянин

Малорад –Цветан Велев,

GSM 088829471,

Нивянин –Лилия Василева,

GSM 0892016468

Борован –Николай Александров,

GSM 0893516090

21.03.2013 г.

НЧ „Просвета 1919”,

 

Световен ден на гората

НЧ „Просвета 1919”

 

Малорад –Цветан Велев,

GSM 088829471

 

27.03.2013 г.

НЧ „Васил Левски“ Нивянин

 

Международен ден на театъра

НЧ „Васил Левски“ Нивянин

 

Нивянин –Лилия Василева,

GSM 0892016468

02.04.2013 г.

НЧ „Просвета 1919”,

НЧ „Васил Левски“ Нивянин

НЧ“Ц.Иванов“,

 

Международен ден на детската книга

НЧ „Просвета 1919”,

НЧ „Васил Левски“ Нивянин,

НЧ „ Ц.Иванов“- Борован

Малорад –Цветан Велев,

GSM 088829471,

Нивянин –Лилия Василева,

GSM 0892016468

Борован –Николай Александров,

GSM 0893516090

08.04.2013 г.

НЧ „Просвета 1919”,

НЧ „Васил Левски“

НЧ“Ц.Иванов“,

 

Международен ден на ромите

НЧ „Просвета 1919”- Малорад,

НЧ „Васил Левски“ Нивянин,

НЧ „ Ц.Иванов“- Борован

Малорад –Цветан Велев,

GSM 088829471,

Нивянин –Лилия Василева,

GSM 0892016468

Борован –Николай Александров,

GSM 0893516090

   27.04.2013 г.

НЧ „Просвета 1919”,

 

Лазаруване

НЧ „Просвета 1919”

 

Малорад –Цветан Велев,

GSM 088829471

23.04.2013 г.

НЧ „Просвета 1919”,

НЧ „Васил Левски“ Нивянин