Материали за заседания на Общински съвет Борован

Уважаеми общински съветница в тази подсекция ще бъдат публикувани всички материали свързани със  сесиите на Общински съвет Борован