Покана във връзка с кампания „Да изчистим България заедно“ 2017г.

За поредна година Община Борован  се присъединява към нацоналната кампанията на БТВ  под наслов "Да изчистим България заедно 2017 " . През 2017г. събитието  ще се проведе на 16 Септември...

Обява за провеждане на процедура за прием на заявки и подбор на работодатели по НП"Работа" на Д"БТ" гр.Бяла Слатина

Обява за провеждане на процедура за прием на заявки и подбор на работодатели по НП"Работа" на Д"БТ" гр.Бяла Слатина

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Български червен кръст стартира обучения на социално слаби в Община Борован

Специалисти от Областна структура на БЧК  Враца, стартираха  обучение на  социално слаби от Община Борован . Първото обучение на социално слаби лица се проведе на 10.08.2017 г. от 10,30 часа  в...

Заповед №РД - 09-614/04.08.2017г.на МЗХГ за стартиране на теренни проверки 2017 г.

Заповед №РД -09-614 / 04.08.2017 г. на МЗХГ за стартиране на теренни проверки 2017г.

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина към дата:03.08.2017г.

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина към дата: 03.08.2017г

Обява - Общинска служба по земеделие гр.Бяла Слатина

Обява - Общинска служба по земеделие гр.Бяла Слатина

Литургия за здраве и курбан се проведе в с.Нивянин

Литургия и курбан  за здраве се проведе в село Нивянин. Литургията извърши отец Тодор, който се помоли за  здравето на жителите на с.Нивянин, както и  за предпазване на селото от бедствия. ...

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Съобщение от Общинска администрация

Общинска админстирация Борован, уведомява своите граждани, че от скоро е достъпна услугата - извършване на плащане, чрез ПОС терминал, който се намира в сградата на Община Борован, ул.Иван...

Проект на нова Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на Община Борован

Проект на нова Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на Община Борован

Съобщение на ЧЕЗ

"ЧЕЗ Разпределение България -АД " уведомява граждание , че на 17,18,19,20,21, юли 2017 година ще бъде извършена планирана профилактика/ремонтни работи на ел.съоражания, поради което...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>