Заповед №219/23.06.2017г.

Заповед №219/23.06.2017г.

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 на ОбС-Борован

Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 на ОбС-Борован

Прессъобщение договори

На 09.06.2017 г., Община Борован подписа договор за изпълнение на строително-ремонтни дейности на стойност  20 381,00 лева , за сградата на поликлиниката в с. Борован. Основните дейности по договора...

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Прессъобщение договори

На 08.06.2017 г., Община Борован подписа договори за изпълнение на строително-ремонтни дейности на стойност  356 351,00 лева , за следните обекти: „Доизграждане на Културно-информационен център в...

Уведомително писмо до всички пчелари

Уведомително  писмо до всички пчелари 

Преглед на земеделска и горска техника

Преглед на земеделска и горска техника 

Заповед 203/05.06.2017г.за настъпване на "восъчна зрялост" при житните култури

Заповед 203/05.06.2017г.за настъпване на "восъчна зрялост" при житните култури

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Заповед на Кмета на Община Борован за забрана събирането на липов цвят

Заповед на Кмета на Община Борован за забрана събирането на липов цвят 

Празници в училища и детски градини в Община Борован

Децата от всички детски градини на територията на Община Борован казаха „Довиждане детска градина, здравей училище“. Традиционно всяка година в края на месец май и началото на месец юни в...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>