Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

                                     СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за...

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

СЪОБЩЕНИЕ Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на...

Патронен празник на ОУ"Отец Паисий" с.Борован

Днес в Основно училище “Отец Паисий“ село Борован отбелязаха патронния си празник. Училището навършва 199 години от създаването си. Тържеството беше изпъстрено с разнообразни приказни...

ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ СТАРТИРА В ОБЩИНА БОРОВАН

На 13 март кметът на община Борован инж.Десислава Тодорова,   подписа административен договор  за финансиране на  проектно предложение по конкурсна процедура BG05M9OP001-2.018 “Социално -...

Споразумение за партньорство подписаха Община Борован и Община Криводол за съвместно кандидатстване по конкурсна процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ –Компонент 2

Общините Борован и Община Криводол подписаха партньорско споразумение за съвестно кандидатстване по конкурсна процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания...

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение

Празник на жената в община Борован

По случай 8 март – празника на жените Кметът на Община Борован инж. Десислава Тодорова получи красив букет от Общинска администрация Борован. Тя от своя страна зарадва всички жени в общинска...

Съобщение до всички заинтересовани страни във връзка с провеждане на конкурс за здравни медиатори

Във връзка с провеждане на Конкурс  за длъжността здравен медиатор  по проектно предложение на община  Борован по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с...

Честита баба Марта!

Честита баба Марта! Много здраве и късмет на всички! Празнично и мартенско беше времето днес в общината. Настроението беше доста топло, усмихнато и ведро. Първи в сградата на общинска...

Съобщение до всички заинтересовани страни във връзка с провеждане на конкурс за здравни медиатори

Във връзка с провеждане на Конкурс  за длъжността здравен медиатор  по проектно предложение на община  Борован по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с...

Работилница за изработване на мартеници отвори врати във всяко училище, детска градина и ЦНСТ в Община Борован

За втора поредна година Работилница за изработване на мартеници отвори врати във всяко училище, детска градина и ЦНСТ в Община Борован. От 25.02.2019г. до 28 02.2019 г., ще се състоят заниманията с...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>