Община Борован има назначен втори Заместник кмет, който ще отговаря за ресора „Инвестиционна политика, проекти и обществени поръчки“.

От днес 06 август 2018 година, Община Борован има втори заместник кмет,  отговарящ  за ресора „Инвестиционна политика, проекти и обществени  поръчки“. Длъжността се заема от госпожа Десислава...

Заповед № 179/10.07.2018г. във връзка с обявено бедствено положение

Заповед № 179/10.07.2018г. във връзка с обявено бедствено положение

Справка за постъпилите предложения и становища по повод публикуван проект на Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и рекламни информационни и монументално - декоративни елементи, съгласно чл.56 и чл.57 от ЗУТ.

Справка за постъпилите предложения и становища по повод публикуван проект на Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и рекламни...

Съобщение ЧЕЗ

Съобщение ЧЕЗ 

Заповед №168/28.06.2018г.

Заповед №168/28.06.2018г.

Съобщение ЧЕЗ

Съобщение ЧЕЗ 

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Петър Делев

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Петър Делев

Информация от Дирекция "Бюро по труда" Бяла Слатина до работодатели

Информация от Дирекция "Бюро по труда" Бяла Слатина до работодатели

Кметът на община Борован подписа договор за над пет милиона и половина лева безвъзмездна финансова помощ за реконструкция и ремонт на част от ВиК- мрежата за селата в Община Борован.

На 13 юни  2018 година, кмета на Община Борован, инж.Десислава Тодорова подписа договор за безвъзмездна финансова помощ от Държавен фонд земеделие за реконструкция и ремонт на част от ...

Проект на Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и рекламни информационни и монументално - декоративни елементи, съгласно чл.56 и чл.57 от ЗУТ.

Проект на Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и рекламни информационни и монументално - декоративни елементи, съгласно чл.56 и чл.57 от ЗУТ.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>