Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Български червен кръст стартира обучения на социално слаби в Община Борован

Специалисти от Областна структура на БЧК  Враца, стартираха  обучение на  социално слаби от Община Борован . Първото обучение на социално слаби лица се проведе на 10.08.2017 г. от 10,30 часа  в...

Заповед №РД - 09-614/04.08.2017г.на МЗХГ за стартиране на теренни проверки 2017 г.

Заповед №РД -09-614 / 04.08.2017 г. на МЗХГ за стартиране на теренни проверки 2017г.

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина към дата:03.08.2017г.

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина към дата: 03.08.2017г

Обява - Общинска служба по земеделие гр.Бяла Слатина

Обява - Общинска служба по земеделие гр.Бяла Слатина

Литургия за здраве и курбан се проведе в с.Нивянин

Литургия и курбан  за здраве се проведе в село Нивянин. Литургията извърши отец Тодор, който се помоли за  здравето на жителите на с.Нивянин, както и  за предпазване на селото от бедствия. ...

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Съобщение от Общинска администрация

Общинска админстирация Борован, уведомява своите граждани, че от скоро е достъпна услугата - извършване на плащане, чрез ПОС терминал, който се намира в сградата на Община Борован, ул.Иван...

Проект на нова Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на Община Борован

Проект на нова Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на Община Борован Справка за постъпили предложения и стновища 

Съобщение на ЧЕЗ

"ЧЕЗ Разпределение България -АД " уведомява граждание , че на 17,18,19,20,21, юли 2017 година ще бъде извършена планирана профилактика/ремонтни работи на ел.съоражания, поради което...

Обява за провеждане на процедура за подбор на работодатели от Дирекция "Бюро по труда"

Обява за провеждане на процедура за подбор на работодатели от Дирекция "Бюро по труда"

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>