Инвестиционно предложение по проект Изготвяне на становище" Път VRC 1015 Нивянин -Борован -Малорад

Инвестиционно предложение по проект Изготвяне на становище" Път VRC 1015 Нивянин -Борован -Малорад

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

фонд "Условия на труд" към МТСП приема заявления за кандидатстване с проектни предложения до фирми и дружества

Предложение : На вниманието на представляващите дружества и фирми регистрирани работодатели в страната 

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Заповед №219/23.06.2017г.

Заповед №219/23.06.2017г.

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 на ОбС-Борован

Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 на ОбС-Борован

Прессъобщение договори

На 09.06.2017 г., Община Борован подписа договор за изпълнение на строително-ремонтни дейности на стойност  20 381,00 лева , за сградата на поликлиниката в с. Борован. Основните дейности по договора...

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Прессъобщение договори

На 08.06.2017 г., Община Борован подписа договори за изпълнение на строително-ремонтни дейности на стойност  356 351,00 лева , за следните обекти: „Доизграждане на Културно-информационен център в...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>