С Постановления на Министерски съвет  №260 от 24.11.2017г.  и  №165 от 07.08.2018г.  на Община Борован бяха отпуснати допълнително още 700 000 лева държавни средства. Средства, които общината получи  са предназначени за продължаване на ремонта и рехабилитацията на улици на територията на община Борован - реализация на трети и четвърти етап.
 Със средствата от трети етап за жителите на с.Добролево бяха отремонтирани улиците: ул.“Дружба“, ул.“Веслец“, ул“Здравец“, ул.“Вестител“ и ул.“Кирил и Методии“, общо 1870 метра от уличната мрежа на селото.
 На четвърти етап бяха отремонтирани  улиците: ул.“Рашо Трифонов“, ул.“Тошка Петрова“, ул.“Паисий Хилендарски“, ул.“Ген. Ангел Андреев“ и е в процес на довършване ул.“Хан Крум“ , общо 2138 метра от уличната мрежа за жителите на с.Борован.
Тези улици до сега не бяха виждали асфалт от оформянето им, като такива.
Кметът на община Борован, инж.Десислава Тодорова продължава да изпълнява своята програма за подобряването инфраструктурата на общината, с което се подобрява и живота на населението в населените места на общината.