Позволете ми в Деня на българската община, сърдечно да поздравя всички бивши и настоящи   общински съветници, кметове, служители  и партньори на общинска администрация Борован, с постигнатите резултати и положените усилия за развитието на общината.

Пожелавам Ви,  да работите усърдно за разрешаване на проблемите в населените места, за да превърнем община Борован в привлекателно място за живеене !

Уважаеми служители в общинска администрация Борован, пожелавам Ви, здраве, благополучие и много успехи  във вашата нелека, но много отговорна работа.   

инж. Десислава Тодорова 

Кмет на Община Борован