На 21 май в салона на читалище „Цани Иванов“ с.Борован се проведе тържество по случай празника на селото. Традиционния събор събра стотици жители в салона и центъра на село Борован.Официални гости на събитието бяха: Господин Георги Гергов и госпожа Величка Гергова, госпожа Христина Колева, госпожа Виолета Въльовска , господин Христо Беличовски, госпожа Теменужка Беличовска, депутатите от 44-тото народно събрание Иван Генов и Николай Иванов, господин Георги Божинов, господин Явор Хайтов, господин Борислав Банчев – председател на ДПС област Враца, господин Николай Николов – председател на младежко ДПС кметовете на населените места господин Цено Цоловски, господин Илиян Буковски, господин Гриша Георгиев , общински съветници.Тържеството започна с приветствено слово на инж.Десислава Тодорова . Председателят на Общински съвет Борован прочете Решенията на общински съвет Борован, с които се удостояват трима граждани с „Наградата на Борован“ :

Георги Тодоров Гергов 
Роден на 12 декември 1956 г. в с. Нивянин, Врачанска област. Завършва Висшия селскостопански институт (сега – Аграрен университет) в Пловдив, специалност „Агроинженерство”, степен „Магистър”. От м. януари 2007 г. Георги Гергов е изпълнителен директор, а от месец май 2009 година Председател на Съвета на директорите на „Международен панаир Пловдив” АД най-големият изложбен център на България. В настоящия момент е Пълномощник на Председателя на Съвета на директорите на „Международен панаир Пловдив” АД. Той е и съсобственик в дружеството заедно с Община Пловдив и държавата - един от успешните примери за публично-частно партньорство в България. На 27 май 2008 година, официално встъпва в длъжност Почетен консул на Руската федерация в град Пловдив, с консулски окръг обхващащ областите Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково и Стара Загора. Носител е на ордена „Св.княз Александър Невски” – най-високата руска обществена награда.Първи носител на ордена „Св. Апостол Ерм” на Пловдивската Света Митрополия.Председател на Съвета на настоятелите на Аграрен университет - Пловдив.Член на Съвета на настоятелите на Медицинския университет в Пловдив.Председател на Попечителския съвет на „Славянската Литературна и Артистична Академия” гр. Варна На 29.09.2008 г. е удостоен с титлата „Доктор Хонорис кауза” на Аграрния университет.От м. ноември 2008 година до м. ноември 2012 година е Председател на Българската федерация по конен спорт.На 15 юни 2012 година е избран за президент на ЦЕФА /Централноевропейски панаирен алианс/ за 2013 година.Женен с две деца.

Христо Лилов Беличовски
Роден на 4 април 1936г. Произхожда от средно селско семейство, родителите му са се занимавали със земеделие. Основно и средно образование завършва в село Борован през 1957г. след което заминава в казарма и служи като граничар в гранични войски, през 1959 годи завършва военната си служба. От 1960г. до 1961г. работи в ТКЗС на полето. Есента на 1961 година е приет за студент в селскостопански институт гр. София специалност „Зоотехника“, който завършва успешно през 1966г.По централно разпределение започва работа в ТКЗС село Нивянин като главен зоолог.През 1967г. се премества на работа в ТКЗС село Борован, работи като главен зоолог на ТКЗС село Борован и главен зоотехник на АПК село Борован до 1987г. Преминава през същата година на работа в свинекомплекса село Рогозен, като ръководител на бригада по свиневъдство на селата:Борован,Малорад, Нивянин и Девене със седалище Борован, след което става ръководител на 14 свинеферми към комплекса. През 1988г. става главен зоотехник на свинекомплекса и външните ферми до 1994г., след което постъпва на работа в АПК „Бъдеще“ село Борован, като зоотехник и работи там до пенсионирането си през 1996г. Цялата му трудова дейност преминава на територията на село Борован в областта на животновъдството.
Виолета Иванова Въльовска
Родена е на 23.04.1935 г. в село Борован. Основното си образование и гимназия завършва в село Борован през 1954г. След това се омъжва отново в село Борован. Има две деца син и дъщеря, двама внука и една правнучка. През 1955г. година завършва едномесечен курс във Видин за детска учителка. През 1962г. записва задочно учителски институт във гр. Враца, където учи три години. Докато учи работи в село Малорад във временни детски градини. През 1966г. в село Борован се открива първата целодневна детска градина с първоначално седалище в училище „Кирил и Методий“. Виолета Въльовска е първата директорка на детската градина. От 1966г. до пенсионирането си работи като директор в детската градина. Почти целия и трудов стаж минава в детската градина в село Борован. С много любов и всеотдайност е отгледала и възпитала най - ценното - нашите деца, децата на Борован в спокойна, благоприятна и щастлива среда. Живота и преминава в грижи да децата. Да вижда блясъка в очите на дечицата и удовлетворените родители, с които е общувала са най- голямата награда за нея. След пенсионирането си през 1983г. взема дейно участие във културния живот на селото, участва в женска певческа група „Боровански напеви“. 
Инж.Десислава Тодорова връчи плакети, и букети на тримата номинирани. Номинираните произнесоха благодарствени слова и благодариха за оказаната чест . След официалната церемония почетните гости присъстваха на тържествен коктейл организиран от инж. Десислава Тодорова. Гвоздеят на програмата бяха изпълненията на Берковската духова музика .Финалът на тържеството беше грандиозна фойерверк програма.