ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

       Поради извършване на планов ремонт на ЕП ,,Агино", на дата 11.10.2018г. от 9.30 до 16.00, временно ще бъде преустановено ел. захранването в района от Мелницата до Оряховско шосе.