ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

        Поради извършване на планов ремонт на ТП-18 на 11.10.2018г. от 13.00 до 15.00, временно ще бъде преустановено ел. захранването на обект Борован администрация.