Днес от 9,30 часа в музикалната зала на НЧ „Цани Иванов“ село Борован бяха връчени дипломите на завършилите курса за обучение по специалност „Готвач“. Обучението се осъществи по проект „Аз, ти ,тя и той – заедно за социална интеграция в община Борован“ . Проекта е осъществен от кмета на община Борован инж. Десислава Тодорова. Ръководител на проекта е госпожа Илияна Донкова, счетоводител госпожа Димитрина Кузманова и координатори госпожа Галя Бандоловска и госпожа Наталия Генчовска. Лектор на обучаваните лица е госпожа Мая Антова - Червеняшка. Лицата, които в продължение на 300 часа се обучаваха по проекта са от всички населени места в община Борован, получават международен сертификат за професионална квалификация и ще бъдат назначени на работа в община Борован. Лично кметът на общината инж. Тодорова връчи дипломите на завършилите курса на обучение и пожела успешна реализация и късмет на всички.