Процедури по чл.37 и от ЗСПЗЗ за индивидуално разпределение на пасища,мери и ливади от ОПФ за стопанката 2019/2020