„Работилница за изработване на мартеници“ , оживи днес залата в ЦПЛР “Маша Белмустакова“ село Борован. Днес се състояха и първите занимания с децата от село Борован за изработване на червено-белите символи на пролетта. Откриването на работилницата бе официално стартирано от кмета на община Борован инж.Десислава Тодорова. Официални гости на събитието бяха: Илияна Донкова – Зам. Кмет на Община Борован, Нели Найчова - Директор на ОУ „Отец Паисий“ с. Борован, Десислава Василева - Директор на ПГТ „Коста Петров“ с.Борован, Мая Йорданова - Директор на ЦПЛР „Маша Белмустакова“ с.Борован, Боряна Тончева - Юрист на община Борован, Анна Димитрова ВРИД управител на ЦНСТ 1 и 2 с.Борован .Участие взеха над 40 деца от „Център за настаняване от семеен тип 1 и 2 “ , Основно училище „Отец Паисий“село Борован , Професионална гимназия по транспорт „Коста Петров“ село Борован, както и техните възпитатели и учители. С много усмивки започна изработването на мартениците и всички взеха дейно участие в заниманията. Работилницата ще продължи да работи до 28.02.2018г. и след това всички заедно ще украсят дърветата пред общината с изработените мартенички.