Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Страница 1

Страница 2

Страница 3

Страница 4