"По коледа се случват чудеса - Да стоплим сърцето на дете“
Днес бяха избрани пет деца, които кмета на община Борован инж. Десислава Тодорова ще зарадва със подаръци. Инициативата на инж.Десислава Тодорова „По коледа се случват чудеса - Да стоплим сърцето на дете“ се превърна в традиция.
Комисия от общинска администрация Борован в състав :
Председател: Илияна Донкова – Заместник кмет на Община Борован
Членове:
1.Галинка Хлебарска – Старши експерт „Общински приходи и разрешителни режими“
2. Марияна Вельовска – Главен експерт „Финанси“, 
както и служители от администрацията присъстваха на изтеглянето на петте писма от кутията поставена на 10.12.2018г. във фоайето на общинска администрация Борован.
Изтеглянето на писмата ще се извърши от 10:30 ч. в кабинета на кмета на община Борован, на случаен принцип в присъствието на комисията и администрацията 
Писмата на късметлиите изтегли лично инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован.
Избраните деца са:
1.Денис Мариянов Димов от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ село Добролево.;
2. Петър Върбанчовски от ДГ „Тошка Петрова“ село Борован;
3.Веселина Генадиева Семкова от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ село Малорад;
4. Валентин Цветанов Стефанов от ОУ“ Отец Паисий“ село Борован;
5. Мартин Веселинов Петров от ОУ“ Отец Паисий“ село Борован;
Децата ще получат своите подаръци на 20.12.2018г. в кабинета на кмета на общината.