Съобщаваме на всички жители на Община Борова, че на 02.10.2017г. ще се проведе тест чрез задействане на сирената във връзка със защитни мерки към АЕЦ Козлодоуй.