Чез Разпределение АД, уведомява жителите на  с.Борован, че ще бъде прекъснато електрозахранването в с.Борован на 09.08.2018г. от 09:30 до 13:30 на улиците: Атинм I, Бачо Киро, Веселец, Д-р Васил Стойновски, Никола Вапцаров, Рашо Трифонов, Славко Ценов, Тошка Петрова, Христо Ботев и Цено Мишов.