"ЧЕЗ Разпределение България -АД " уведомява граждание , че на 17,18,19,20,21, юли 2017 година ще бъде извършена планирана профилактика/ремонтни работи на ел.съоражания, поради което електрозахранането ще бъде временно прекъснато от 9,00 до 9,15 часа и от 17,45 до 18,00 ч. Ще бъде засегната източната част - ел.провод Жаров