Общинска админстирация Борован, уведомява своите граждани, че от скоро е достъпна услугата - извършване на плащане, чрез ПОС терминал, който се намира в сградата на Община Борован, ул.Иван Вазов № 1, ет.1  - "Информационен център", каб. № 1 - "Местни данъци и такси"