СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Борован уведомява населението и всички пчелари, че :

В периода от 02.04.2019г. до 04.04.2019г.включително от 08.00 до 16.00часа , КСРСП“Младост“ с.Борован ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на култура „Пшеница“ и „Ечемик“, с продукт за растителна защита Хемитрибе 75ВГ, с карантинен срок – 30дни, при доза 1,5гр./дка на терени в землището на с.Борован, както следва:

1/ Мръзналият блок – 687дка, дата на третиране 02.04.2019г.

2/ Клетките - 246дка, дата на третиране 02.04.2019г.

3/Тричковски блок  – 257дка , дата на третиране 02.04.2019г.

4/Улеванец – 173дка, дата на третиране 03.04.2019г.

5/2ри двор – 677дка, дата на третиране 03.04.2019г.

6/Градината – 61дка, дата на третиране 03.04.2019г.

7/Гарата – 759дка, дата на третиране 04.04.2019г.

8/Бичови Кошари- 284дка, дата на третиране 04.04.2019г.

Съгласно получено уведомително писмо с вх.№ 30-92/.03.2019г.

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА , ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА!

 

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА
Кмет на Община Борован