СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни дейности, уведомява населението и всички пчелари,че:

В периода от 03.06.2019г.до 04.06.2019г. от 08.00 часа до 17.00 часа „Агротрейд СС“ ООД , ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинфекционни дейности на култура  „слънчоглед“  и с продукт за растителна защита Листен тор – „Омекс “ и „Фунгицид“  „Глобазтар“ -0,150 л./дка .

Местността „Ракетна и Върбов лъг “  – 2000 /дка. 

Съгласно получено уведомително писмо с вх.№11/29.05.2019г.в кметство с.Борован

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА, ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА!