Съощение - подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия

   Общинска администрация Борован уведомява избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателните си права в изборни помещения, че могат да подават заявления за включване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия на основание  чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс. Заявленията могат да бъдат подавани в Общинска администрация Борован и по съответните кметства. Заявленията ще се приемат до 12.03.2017г.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)