С ПМС № 153  от 28.07.2017г. са отпуснати допълнителни средства по бюджета на Община Борован в размер на 300 000 лева за 2017 година. Тези средства са предназначени за ремонт и рехабилитация на улици на територията на община Борован, а именно ул.  ул. Патриарх Евтимий и ул. Пенчо Славейков,  общо 1350  метра от уличната мрежа на с.Борован.  Това е втори етап от изпълнението и реализирането на ремонтни дейности на уличната мрежа на община Борован. На първи етап през месец март  с ПМС № 209/18.08.2016г., бяха отремонтирани  улиците  Цар Асен, ул. Симеон, ул. Иван Нивянин и ул.Иванко в село Борован, общо 1350 метра улична мрежа, като общата стойност на инвестицията от първи етап е 300 000 лева.

Очаква се  отпускането на допълнителни средства от държавния бюджет, за да продължат ремонтните дейности  по други улици  на територията на Община Борован.