Спорт и туризъм

Спортните традиции в община Борован  са с дълбоки корени, които са съхранени и продължават да се развиват.

Гордост за общината са постиженията на отборите по футбол и баскетбол, изградени
към общински детски комpлекс.

С особени изяви е ФК ,,Торпедо-2004’’, който клуб се състезава в А Окръжна футболна група.

Политиката на община Борован е не само съхранение на създаденото към момента в
областта на масовата физкултура и спорта, но и развитие, обхващане на все повече млади хора в спортните клубове и осмисляне на тяхното свободно време.

На територията на община Борован работи и туристическо дружество  ,,Борованска могила’’. Дружеството е изградено в ПГ по Транспорт с ръководител Николай Беличовски. Има особено силно присъствие по време на Националния поход  ,,Козлодуй-Околчица’’ по време на Ботевите дни.