Център за настаняване от семеен тип

         От 15 септември 2008 г. Община Борован разкрива нова социална услуга - Център за  настаняване от семеен тип за  отглеждане и възпитание на деца от 7 до 18-годишна възраст, които ще се обучават в ОУ "Св.Отец Пайсии" с. Борован.
       Директор на ЦНСТ - Борован : Лачезар Боянов  Бичовски
       Контакти : 0894 631 248  /  0889 709 372