Услуги по гражданско състояние и административно обслужване

вид удостоверение

обикновена до 3 ден

бърза

до 1 ден

експресна до 4 часа

1

2

3

4

5

1.

Удостоверение за наследници

4 лв.

5 лв.

7 лв.

2.

Удостоверение за семейно положение

2 лв.

4 лв.

6 лв.

3.

Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2 лв.

4 лв.

6 лв.

4.

Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2 лв.

4 лв.

6 лв.

5.

Удостоверение за родените от майката деца

2 лв.

4 лв.

6 лв.

6.

Удостоверение за правно ограничение

2 лв.

4 лв.

6 лв.

7.

Удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2 лв.

4 лв.

6 лв.

8.

Удостоверение за вписване в регистъра на населението

2 лв.

4 лв.

6 лв.

9.

Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

5 лв.

7 лв.

10 лв.

10.

Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

5 лв.

7 лв.

10 лв.

11.

Удостоверение за постоянен адрес

2 лв.

4 лв.

6 лв.

12.

Удостоверение за настоящ адрес

2 лв.

4 лв.

6 лв.

13.

Удостоверение за промени на постоянен адрес

2 лв.

4 лв.

6 лв.

14.

Удостоверение за липса на съставен акт по гражданско състояние

2 лв.

4 лв.

6 лв.

15.

Заверка на документ по гражданско състояние за превод и легализация

10 лв.

15 лв.

20 лв.

16.

Удостоверение за вписване в картотечния регистър на населението

5 лв.

7 лв.

10 лв.