Здравеопазване

Населението на общината се обслужва от общо 6 общопрактикуващи лекари, 4 души среден медицински персонал и 2 стоматолози.

За Борован д-р Пенка Железарска и д-р Даниел Дилков, който обслужва и населението на  съседното село Нивянин.

За Малорад        -    д-р Цезар Пенчев

За Добролево     -    д-р Светозар Цигаровски, който обслужва и село Сираково.

Всички съставни села на общината сe обслужват от същите лекари и медецински сестри.