Документи за сваляне

Информация за удължаване срока на офертите
размер: 138 KB
дата: 02.12.2019 11:15
Образци на документи
размер: 187 KB
дата: 19.11.2019 16:07
Обява
размер: 312 KB
дата: 19.11.2019 16:07
Указания
размер: 927 KB
дата: 19.11.2019 16:06
Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП
размер: 1737 KB
дата: 19.11.2019 16:04