О б я в л е н и е - На местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - Борован

                                                       О б я в л е н и е

       На местната комисия за борба с противообществените         прояви  на малолетни и непълнолетни - Борован

 

   На основание чл. 197 т.3 във връзка с чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 във връзка с чл. 63 ал.1, т. 3 от Наказателен Кодекс, Районна прокуратура Бяла Слатина налага наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” за извършено престъпление на ВЕНКО ИВАНОВ ВЛАХОВ  , с настоящ адрес в с. Нивянин - ул. „Йоцо Горанов” №29

  

 

    На основание чл. 197 т.3 във връзка с чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 във връзка с чл. 63 ал.1, т. 3 от Наказателен Кодекс, Районна прокуратура Бяла Слатина налага наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” за извършено престъпление на ТИХОМИР ЕМИЛОВ ЕНИКИЕВ , с настоящ адрес в с. Нивянин ул. „Иван Начев – Балкан” №18

 

 

    На основание чл. 197 т.3 във връзка с чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 във връзка с чл. 63 ал.1, т. 3 от Наказателен Кодекс, Районна прокуратура Бяла Слатина налага наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” за извършено престъпление на  ГАЛИН ЕМИЛОВ ЕНИКИЕВ , с настоящ адрес в с. Нивянин ул. „Иван Начев – Балкан” №18