ОДОБРЕНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО МОДУЛ „ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ С MS EXCEL“ – ИТО-3 / 2014

одобрени служители  за индивидуално обучение

в института по публична администрация

по модул „ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ с MS EXCEL“   – ИТО-3 / 2014

 

период на провеждане: 02.02.2015 – 07.02.2015

 

място на провеждане: гр. СОФИЯ– учебен център на ипа

 

Име, презиме, фамилия на участника

Длъжност

Даринка Николова Поповска

Главен специалист УТ

Людмила Христова Геормезовска

Главен експерт „Образование и култура“

Мариана Ангелова Вельовска

Главен счетоводител

 

 

От Екипа за управление на проекта