Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВРАЦА, община БОРОВАН
         населено място С.БОРОВАН, кметство Борован, секция № 001
         адрес на избирателна секция: ул. "Рашо Трифонов" № 2, ПГ "Коста Петров" ет.1

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВАЛЕНТИНА            МЛАДЕНОВА            БЕЛНИКОЛОВСКА
                      ГЕНА                 ПЕТРОВА              СИМЕОНОВСКА
                      МАЯ                  ТРИФОНОВА            ЙОВИС
                      НАЧКО                МИТКОВ               МАРКОВ
                      НИКОЛИНА             МАРИНОВА             ВРАЧОВСКА
                      ПЕРИКЛИ              КУЗОВ                ЙОВИС

 

 


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВРАЦА, община БОРОВАН
         населено място С.БОРОВАН, кметство Борован, секция № 002
         адрес на избирателна секция: ул."Христо Смирненски" №2, ОУ "Отец Паисий" ет.1

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТАНАС               ДИМИТРОВ             АТАНАСОВ
                      ИВАЙЛО               ГЕОРГИЕВ             ГЕНОВ
                      КЯМИЛ                АСАНОВ               ИСИНОВ
                      МАРИЯ                ИВАНОВА              ШИНДАРСКА
                      НИКОЛАЙ              ИЛИЯНОВ              БУКОВСКИ
                      СВЕТЛИН              РУМЕНОВ              МАРКОВСКИ
                      ЦВЕТАНКА             ИЛИЯНОВА             ПЕТРОВА

 

 


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВРАЦА, община БОРОВАН
         населено място С.БОРОВАН, кметство Борован, секция № 003
         адрес на избирателна секция: ул."Христо Смирненски" №2, ОУ "Отец Паисий" ет.1

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВАЛЕРИ               БОРИСЛАВОВ           БЕЛИНСКИ
                      ВЕНЦИСЛАВ            НЕНЧОВ               БОГДАНОВ
                      ГЕРГАНА              ХРИСТОВА             ДРЕНЬОВСКА
                      МИТКО                САШКОВ               АНГЕЛОВ
                      ЮРИЙ                 ХРИСТОВ              ГЕОРМЕЗОВСКИ

 

 


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВРАЦА, община БОРОВАН
         населено място С.МАЛОРАД, кметство Малорад, секция № 004
         адрес на избирателна секция: ул."Георги Димитров" № 40, читалище "Просвета" - клуб на пенсионира 

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДАНИЕЛ               ПЛАМЕНОВ             ПАВЛОВ
                      ПЕНКА                ПЕТКОВА              ВЪТОВСКА
                      РОСИЦА               ИВАЙЛОВА             ИВАНОВА

 

 


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВРАЦА, община БОРОВАН
         населено място С.МАЛОРАД, кметство Малорад, секция № 005
         адрес на избирателна секция: ул. "Петър Къчев" №8, ОУ " Св. Св. Кирил и Методий" ет.1

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДЕНИСЛАВ             ЦВЕТАНОВ             ДИМИТРОВ
                      ДЕСИСЛАВ             ПЕТРОВ               ДИМИТРОВ

 

 


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВРАЦА, община БОРОВАН
         населено място С.МАЛОРАД, кметство Малорад, секция № 006
         адрес на избирателна секция: ул. "Петър Къчев" №8, ОУ " Св. Св. Кирил и Методий" ет.1

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АДАЛБЕРТ             ПЕТРОВ               ДИМИТРОВ
                      АНГЕЛ                РУМЕНОВ              ГРАДИНАРСКИ
                      ЦВЕТОМИР             ТОШКОВ               АНТОВ

 

 


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВРАЦА, община БОРОВАН
         населено място С.ДОБРОЛЕВО, кметство Добролево, секция № 007
         адрес на избирателна секция: ул. "Благой Монов" №3, ОУ " Св. Св. Кирил и Методий" ет.1

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЙОРДАН               ЕВГЕНИЕВ             ЛАЛОВСКИ
                      КОСТА                АНГЕЛОВ              КОСТОВ
                      СВЕЖА                МАРИНОВА             ВЕЛИЧКОВА
                      ХАЛЕД                ДЖАСИМ               КАДЪМ

 

 


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВРАЦА, община БОРОВАН
         населено място С.ДОБРОЛЕВО, кметство Добролево, секция № 008
         адрес на избирателна секция:  ул. "Благой Монов" №3, ОУ " Св. Св. Кирил и Методий" ет.1

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      КИРИЛ                ЛИЛЯНОВ              ИЛИЕВ
                      МИРОСЛАВ             ГЕОРГИЕВ             ГОРАНОВ

 

 


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВРАЦА, община БОРОВАН
         населено място С.НИВЯНИН, кметство Нивянин, секция № 009
         адрес на избирателна секция: ул. "Иван Вазов" №5, Сградата на ресторанта

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВАСИЛ                ПЕТКОВ               КОСТОВ

 

 


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВРАЦА, община БОРОВАН
         населено място С.СИРАКОВО, кметство Сираково, секция № 010
         адрес на избирателна секция: ул. "Иван Вазов" №22, Кметство ет.1

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДРАГОМИР             ЦВЕТАНОВ             ХРИСТОВ