Документи за сваляне

Обявление за възложена поръчка
размер: 2409 KB
дата: 27.11.2017 14:02
Решение за прекратяване
размер: 316 KB
дата: 27.11.2017 14:01
Съобщение до ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ БОРОВАН 2017“ от дата:26.09.2017г.
размер: 521 KB
дата: 26.09.2017 13:52
Съобщение до ДЗЗД „ЕНЕРГО-ПЛАНИНГ“ от дата: 26.09.2017
размер: 534 KB
дата: 26.09.2017 13:50
Решение
размер: 758 KB
дата: 18.09.2017 15:58
Протокол №4
размер: 1889 KB
дата: 18.09.2017 15:56
Протокол №3
размер: 1461 KB
дата: 18.09.2017 15:44
Протокол №2
размер: 6542 KB
дата: 18.09.2017 15:43
Съобщение за отваряне на ценови предложения
размер: 273 KB
дата: 31.07.2017 10:30
СЪОБЩЕНИЕ ДО ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ БОРОВАН 2017” СОФИЯ С УЧАСТНИЦИ: „ТЕМПО 94” „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ” ООД ДАТА: 28.06.2017 Г.
размер: 266 KB
дата: 28.06.2017 09:52
Протокол № 1
размер: 259 KB
дата: 14.06.2017 10:17
СЪОБЩЕНИE ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ
размер: 389 KB
дата: 05.06.2017 10:11
Информация до АОП при производство п обжалване
размер: 608 KB
дата: 02.05.2017 13:45
Съобщение
размер: 331 KB
дата: 02.05.2017 13:43
Отговор на въпрос 3
размер: 713 KB
дата: 24.04.2017 09:41
Решение за удължаване на срока за получаване на оферти от АОП
размер: 1263 KB
дата: 11.04.2017 14:16
Отговор на въпрос 2
размер: 228 KB
дата: 11.04.2017 11:49
Отговор на въпрос 1
размер: 219 KB
дата: 11.04.2017 11:48
Решение за удължаване на срока за получаване на оферти
размер: 212 KB
дата: 11.04.2017 11:30
Образци на документи
размер: 378 KB
дата: 16.03.2017 15:55
Документация
размер: 519 KB
дата: 16.03.2017 15:52
Обявление
размер: 4136 KB
дата: 16.03.2017 15:49
Решение
размер: 1772 KB
дата: 16.03.2017 15:48