Документи за сваляне

Допълнително споразумение към договор
размер: 910 KB
дата: 05.05.2017 14:29
Договор с изпълнител
размер: 3899 KB
дата: 04.04.2017 09:46
Протокол
размер: 363 KB
дата: 15.03.2017 16:35
СЪОБЩЕНИE ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ
размер: 490 KB
дата: 13.03.2017 09:49
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
размер: 553 KB
дата: 08.03.2017 09:45
Образци на документи
размер: 94 KB
дата: 28.02.2017 14:26
Техническа спецификация
размер: 658 KB
дата: 28.02.2017 14:25
Документация
размер: 980 KB
дата: 28.02.2017 14:24
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
размер: 803 KB
дата: 28.02.2017 14:04