Документи за сваляне

Обявление за възложена поръчка
размер: 1344 KB
дата: 19.04.2019 15:57
Договор
размер: 8075 KB
дата: 17.04.2019 11:30
Решение
размер: 584 KB
дата: 27.09.2018 15:32
Доклад
размер: 669 KB
дата: 27.09.2018 15:32
Протокол 3
размер: 447 KB
дата: 27.09.2018 15:31
Протокол 2
размер: 791 KB
дата: 27.09.2018 15:30
Съобщение за отваряне на цени
размер: 666 KB
дата: 03.09.2018 09:25
Протокол 1
размер: 625 KB
дата: 20.07.2018 16:14
Разяснение
размер: 1533 KB
дата: 14.06.2018 09:58
Детайли към проекта
размер: 439 KB
дата: 01.06.2018 16:49
Разяснение
размер: 429 KB
дата: 01.06.2018 16:47
Уточняваща информация
размер: 213 KB
дата: 01.06.2018 11:50
Проект на договор
размер: 379 KB
дата: 21.05.2018 13:20
Уточняваща информация
размер: 284 KB
дата: 21.05.2018 13:20
Приложение № 6- МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
размер: 142 KB
дата: 21.05.2018 13:18
Приложение № 7 - Технически спецификации
размер: 169 KB
дата: 21.05.2018 13:18
Приложение 5.1. - КС (във формат Excel)
размер: 23 KB
дата: 21.05.2018 13:17
Приложение от №1 до №5 -Образци
размер: 105 KB
дата: 21.05.2018 13:16
ЕЕДОП
размер: 99 KB
дата: 21.05.2018 13:15
Указания
размер: 804 KB
дата: 21.05.2018 13:15
Решение
размер: 317 KB
дата: 21.05.2018 13:14
Обявление
размер: 602 KB
дата: 21.05.2018 13:14