Документи за сваляне

Обявление за възложена поръчка
размер: 6830 KB
дата: 21.06.2019 12:58
Решение за прекратяване
размер: 1112 KB
дата: 21.06.2019 12:56
На вниманието на всички заинтересовани лица
размер: 84 KB
дата: 19.12.2018 13:44
Информация при производство по обжалване
размер: 104 KB
дата: 13.12.2018 16:16
Разяснение
размер: 175 KB
дата: 16.11.2018 16:50
Разяснения
размер: 1488 KB
дата: 09.11.2018 14:39
Уточняваща информация
размер: 128 KB
дата: 19.10.2018 16:02
Разрешение за строеж
размер: 900 KB
дата: 19.10.2018 14:20
Работен проект
размер: 680197 KB
дата: 19.10.2018 14:12
ЕЕДОП
размер: 99 KB
дата: 19.10.2018 12:17
Образци на документи
размер: 227 KB
дата: 19.10.2018 11:33
Документация
размер: 1278 KB
дата: 19.10.2018 11:30
Обявление
размер: 814 KB
дата: 19.10.2018 11:26
Решение
размер: 849 KB
дата: 19.10.2018 11:26