Администрация

инж. ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА - Кмет

ИВАН ДИМИТРОВ КОСТОВСКИ - Председател на Общински съвет 

ИЛИЯНА ДОНКОВА ДОНЧОВСКА - БЪРДАРСКА - ЗАМ.КМЕТ 

ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА МАРКОВСКА -ЗАМ.КМЕТ - „Инвестиционна политика, проекти и обществени  поръчки“.


КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА:
с. Малорад       -ЦЕНО ЦЕНОВ ЦОЛОВСКИ
с. Добролево   - ИЛИЯН НАЙЧОВ БУКОВСКИ
с. Нивянин       - НИКОЛАЙ ХРИСТОВ 
с. Сираково     - ГРИША ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ 

ДИРЕКЦИИ:
„БЮДЖЕТ,ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ, АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ –  Директор на дирекция и главен счетоводител ФЕЙСАЛ КАРИМАНОВ 


УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМИ И ГОРСКИ ФОНД ” - Директор на дирекция  инж. КАЛИНКА ПЕТКОВА

"ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ: 

Структура на Община Борован 

Програма за управление на Община Борован 2011-2015 година