инж.Десислава Димитрова Тодорова

Инж.Десислава Димитрова Тодорова – Кмет на Община Борован е родена на 13.09.1969 година   в гр.Благоевград. Средно  образование завършва в родния си град Благоевград  в ТМЕТ „Н.Й.Вапцаров“. Висше образование завършва във ВТУ“ Ангел Кънчев“ гр.Русе, с професионална квалификация - машинен инженер. Придобива  допълнителна професионална квалификация  педагогическа правоспособност  и  социални комуникации в управлението на училището трета степен от Шуменски университет “Еп.Константин Преславски“ Професионалният си  трудов започва, като учител, през 1994. От 2000 г.  е директор на ПГ“Коста Петкова“ с. Борован с  общ трудов  стаж  двадесет години . От  октомври  2011 година  е  кмет на Община Борован,  управлява в мандат 2011-2015 година. От ноември  2015 година е втори мандат кмет на Община Борован