Дейности

Проект „Служителите на Община Борован-компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса“

 по договор № А12-22-167/04.06.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

1.  Индивидуални обучения за служителите от Община Борован в Института по публична администрация:

        Управление и оценка на изпълнението (ЧР-2) – 2 служители на ръководни функции

        Оценка на въздействието на законодателство и политики – предварителна и последваща (ПР-1) – 2 служители

        Административно регулиране на стопанската дейност (ПР-2) – 2 служители

        Административна стилистика (ПР-4) – 2 служител

        Управление на отпадъците. Европейски норми и практики (ПР-16) – 2 служители

        Новите моменти при извършването на одитите за съответствие при финансовото управление и одитите за заверка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия (ФС-3) – 1 служители

        Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия (ФС-2) – 2 служители

        Устройство на територията- политика и управление (ФС-8) – 2 служители

        Електронни таблици с MS EXCEL (напреднали) (ИТО-9) – 3 служители

        Презентационни умения. MS POWER POINT (базов курс) (ИТО-23) – 1 служител

2.   Специализирани обучения за служители от Община Борован

3.   Групови обучения за екипна ефективност и ефективно лидерство

4.   Управление на проекта

5.   Дейности за информация и публичност