Дискусия по повод Седмицата на любовта и толерантността

                                                   „ ДА ПОГОВОРИМ И ЗА ЛЮБОВТА”


                               Дискусия по повод Седмицата на любовта и толерантността        На 16.ІІ.2011 година в часа по Философия се проведе дискусия по повод седмицата на любовта и толерантността. Ученици от различни класове смело изказаха своето отношение към любовта в присъствието на Директора на гимназията инж.Тодорова, учители и съученици. Дискусията протече в дух на толерантност и уважение към позицията на другите.