Документация за участие в публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Пасища, мери в землището на с.Нивянин

Документация за участие в публичен търг с явно наддаване за  отдаване под наем на Пасища, мери в землището на с.Нивянин