Документация за участие в публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя в землището на с. Малорад с обща площ от 292.516 дка.

Документация за участие в публичен търг с явно наддаване за продажба  на земеделска земя в землището на с. Малорад  с обща площ от 292.516 дка.