Годишен доклад за наблюдение изпълнението на план за развитието на община Борован за 2014-2020г.- 2018 година

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на план за развитието на община Борован за 2014-2020г.- 2018 година