Хронограма за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, прието с Решение № 6-ЕП от 25 март 2019г.на ЦИК, поправена с Решение № 13-ЕП от 27 март 2019 г.на ЦИК

Хронограма за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, прието с Решение № 6-ЕП от 25 март 2019г.на ЦИК, поправена с Решение № 13-ЕП от 27 март 2019 г.на ЦИК