Материали за предстоящо заседание на 23.02.2017г.

Материали за предстоящо заседание:

Част 1

Част 2

Част 3

Част 4

Част 5

Част 6

Част 7

Част 8

Част 9

Част 10

Част 11

Част 12

Част 13